چه گونه از گوگل ترندز دستگاه لیزر ( Google Trends ) سود کنیم؟

همانطور که میدانید گوگل ترندز ابزاری است که دستگاه لیزر به وسیله گوگل تولید شده و به یوزرها اذن میدهد دوست داستنی بودن کلمه حساس خاص یا این که موضوعی را در طول عصر زمانی ببینند . درین وضعیت یوزرها می‌توانند کلیدواژه یا این که موضوعی را در جعبه کاوش وارد کنند و ببینند این واژه و کلمه دستگاه لیزر چقدر مورد فایده قرار گرفته و کجا از آن مستعمل شده است . دستگاه لیزر نتایج به دست آمده در یک نمودار نشان داده میشود . به همین خیال و خاطر کاربر میتواند به راحتی توزیع تغییرات بر روی آن واژه را مشاهده کند .

در اصل گوگل ترندز پیچیدگی کمتری داراست و نسخه سهل و آسان تری از Google سایت دستگاه لیزر برای جستجوست . گوگل ترندز , برای کاوش کنندگان , بازاریابان دستگاه لیزر و برنامه ریزان به یک ابزار ضروری تبدیل شده‌است . این یک روش خوب برای پیگیری رفتارها بر روی وب است . نحوه های متفاوت مفیدی وجود دارد که بازاریابان میتوانند به امداد این خط مش ها از گوگل ترندز به کارگیری کنند . دستگاه لیزر از صفحه نمایش کردن مارک یا این که باز‌نگری رقبا , گوگل ترندز می تواند فرصتی برای آنالیز ارتباط قبل و اکنون در موتورهای کاوش مهیا آورد . درین مقاله سه موضوع زیر را با نیز دستگاه لیزر مرور خوا‌هیم کرد :

گوگل ترندز چه کارهایی دستگاه لیزر را انجام می دهد؟
به طور کلی به چه شکل می توان از گوگل دستگاه لیزر ترندز استفاده کرد؟
به چه شکل از گوگل ترندز در بازاریابی بهره کنیم؟

گوگل ترندز چه کارهایی انجام می دهد؟

گوگل ترندز به عنوان نسخه ساده شده ابزار گوگل آنالیتیکس کار می کند . تلاش و کارکرد دارای اهمیت آن جمع آوری و مقایسه جستجوهایی است که اشخاص در سرتاسر وب انجام داده اند . داده های به دست آمده به طبقه بندی ها و جور های مختلفی تقسیم می شوند . می بضاعت این داده ها را از روش فیلترهای مختلفی روئت کرد . فقط اطلاعاتی که برای منفعت از گوگل ترندز نیاز دارید , لغت ها حیاتی می‌باشند که در راهکار بازاریابی خود به فعالیت میبیرید . تنها چیزی که نیاز دارید وارد کردن این عبارات در جعبه جستجوی گوگل ترندز است . از این محل , می توانید دستگاه لیزر غربال دلخواه برای به دست آوردن داده های دستگاه لیزر مایحتاج را اعمال کنید . فهرست زیر در برگیرنده طرز های متفاوتی است که به یاری آن , میتوانید اطلاعات آنالیتیکی گوگل را بر روی گوگل ترندز ببینید :

ترندهای لغات با اهمیت ( گرایش های لغات دارای اهمیت ) : گوگل ترندز به پژوهشگران و پژوهشگران یاری می کند ترندهای مرتبط با کلمه ها حیاتی را فهم کنند . شما می توانید تا 5 کلمه و واژه را در طول واحد در هر جستجو وارد کنید . گوگل ترندز به یاری نمودار , محبوبیت آن کلمه و واژه را نشان می دهد . این قابلیت و امکان به شما کمک می نماید شعور خوبی از لهجه مورد سود بوسیله مخاطبان انگیزه خود داشته باشید .
ترندها یا گرایش های فصلی : نمودار گرایش های فصلی برای آن هایی که در اکنون طرح ریزی روز‌نگار تحریریه می‌باشند زیاد ایده آل است . هر شخصی که محتوایی را برای وب ساخت می نماید به خیر و خوبی می‌داند که خوبتر است محتوایی را تولید کند که با مشتریان و علایق آنها در فصول متعدد سازگار باشد . این یک ابزار حتمی برای انتشار محتوایی است که به صورت فصلی دراختیار مخاطبان هدف قرار می‌گیرد . هنگامی که محتوا فصلی است مشتریان بیشتر از قبل به تعامل رغبت نشان می دهند .
ترندها یا این که گرایش های حوزه‌ ای : مشاهده ترندهای منطقه ای برای هر واژه‌ی کاوش شده به شما امداد می نماید از ساخت احتمال ها خطا درباره‌ی تمایلات و علایق مخاطبان خویش جلوگیری کنید . به جای ساخت فرضیات گسترده در باب مخاطبان وسیع , می توانید از این ابزار منفعت نمائید و ملاحظه کنید هر واژه کاوش شده به چه شکل و کجا در موقعیت های جغرافیایی مسئله بهره قرار گرفته است . میتوانید نمای مقایسه ای از این گرایش های منطقه ای در کشورهای های متعدد و چه بسا ایالت های خاص داشته باشید .
گرایش ها یا ترندهای دارای ارتباط : گوگل ترندز به کاربران خود اذن می‌دهد گرایش های دارای ربط را نیز مشاهده نمایند . این قابلیت نیز یک ابزار عالی برای مشاهده گویش های مختلفی است که مخاطبان آیتم به کار گیری قرار می‌دهند . اینکار به شما امداد می نماید واژه و کلمه هایی را به فعالیت ببرید که به کلمات مهم اساسی خودتان دارای ربط است .

ترندها یا گرایش های برتر : گوگل گرایش هایی را مبنی بر شیوع و فراوانی آن‌ها نشان می‌دهد . شما می توانید کلمه ای را وارد نمائید تا مشاهده کنید فی مابین جستجوهای کلی این کلمه چه جايگاه ای دارد . همچنین قادر خواهید بود به آسانی گرایش های برتر را ملاحظه کنید .
گرایش ها یا ترندهای در هم اکنون رشد : گوگل کلمات حساس را بر